Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Νυχτερινή Θεία Λειτουργία στην Ρουάντα...

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, νύχτα και πλήθος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, περιλαμβάνεται ο Neo Kong'ai, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"This Church in the Metropolis of Rwanda is served by one priest Fr. Panagiotis. He celebrates Liturgy every Tuesday at 3am like they do in Monasteris and the church is fully packed with young and old. We were there today, and the reception on the road with all of them holding candles was like a foretaste of Easter.
Glory to God for such strong spiritual foundations and to His Eminence Metropolitan Innocentios"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου