Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

"Τhe Orthodox community of Burkina Faso has just had its seat for the liturgy... Voici la maison qui est le siège de l'église orthodoxe du Burkina Faso"

Eglise Orthodoxe de Côte d'ivoire, Patriarcat Grec

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος

"The Lord is God and he appeared to us. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Finally, the Orthodox community of Burkina Faso has just had its seat for the liturgy once every month.
Thank you Lord.
Voici la maison qui est le siège de l'église orthodoxe du Burkina Faso merci Seigneur et que ton nom soit glorifié"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου