Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

"Archbishop Makarios, baptizing a new convert to Orthodoxy..." Kenya

 Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται

"His Eminence Archbishop Makarios, baptizing a new convert to Orthodoxy. Alexandros welcome our dear brother in Christ. His Eminence was pleased to see how the faith is growing."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDR80sggK7vBujN_EX7NJ7gNsyAEG2TAXIzCpz4HjO83c_5DwmufAvnHRhXazGDISMHKijgo_7JYM3k&hc_ref=ARQ31iZkGiMvk_Zs_k5P-B8Z6gFd_eiNKgXmiaAfqg7rg7kC583DYhNEQeyZWLIVd8E

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου