Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

Ένα Ορθόδοξο Μοναστήρι στην Ουγκάντα που φροντίζει ορφανά παιδιά

 St. Mary Of Egypt Monastery And Orphanage Centre Monde

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, παπούτσια

Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"This is to inform you that the monastery of St. Mary's of Egypt has done it's best to promote the education of the orphans. Am very grateful for the work that has been empowered to our kids. We as the sisters of St. Mary's of Egypt monastery, decided to set up a primary school for the kids. The school starts from nursery to primary six this year. And then adding on primary seven next year God willing. We give half bursaries to those who have talents and those who are good in academics basing on their performance every term. The school is called St. Mary's of Egypt nursery and primary school Μonde."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/pg/St-Mary-Of-Egypt-Monastery-And-Orphanage-Centre-Monde-335451457156481/photos/?ref=page_internal

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου