Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

"Bishop Markos of Kisumu and Western presided over the Divine liturgy in the Orthodox seminary..."

Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνονται οι Jeff Wamwaura και Makarios Tillyrides Kenyas, άτομα στέκονται

"This morning His Grace Bishop Markos of Kisumu and Western presided over the Divine liturgy in the Orthodox seminary, together with seminarians and the all the clergy who are within the seminary."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAXp-Uv1LS59yWdujF_5QJjpgzQ7mKpo9jrevpg70gBHsaxkjtEqULNzxxuTHw5nwVCTgsIKUm2vZwn&hc_ref=ARSY-onxbGyoGpGVYaMpTJPeKyUmM4yu22sehGWPyPTQl8I655jHhFnXFf3z4qiYSrU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου