Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

Δρομολόγιο Αγάπης από την Κρήτη στην Ουγκάντα...

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 31 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες

"After a visit yesterday at Holy Resurrection Cathedral – Jinja, our missionary friends from Crete, Greece today visited Nawango Orthodox Nursery and Primary school. They yet again shared their love and generosity by providing scholastic materials to the pupils, clothing to the little babies in the community and also provided food to all community members who were present to welcome them. His Grace Silvester wished them blessings of our Lord, commended their efforts and urged them always put our mission work in their prayers."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου