Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Λόγοι Ευγνωμοσύνης... Ζάμπια

John Musonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, φαγητό και εσωτερικός χώρος

"WE THANKS OUR POPE AND PATRIARCH Of ALEXANDRIA AND ALL AFRICA THEODORE AND OUR METROPOLIS OF ZAMBIA YOANIS O GOD keep all in your care from now and never unto the ages of the ages A-A-AME-N."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/john.musonda.96930?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCfxvsp-9z2PEFI-RP-LgBMeDUavN8viRreNrMkUE-wv6OA9FgIWJqTZ_yTrGUrlKyYRMgtWVB_77SH&hc_ref=ARS55g_jMuYQrzLnan1-rFmY8lnlJNzc85O1bqdg2tj9I4H9jqHEM_f0z_9veSCCn0M&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου