Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

"Let's pray for the missions of the church all over the world..."

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και καπέλο

"Blessed Sunday to all. Let's pray for one another, for the missions of the church all over the world, and do the most or the least we can to those whom the lord has entrusted to us. It never hurts when you do good to others; Family, Church, Nation, the poor, the sick, the orphans and those in prison among many others need our prayers and support.
+ Coming together is the beginning
+Staying together is progress
+Working together is success"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου