Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

"Have you ever fed the hungry, Clothing the naked, Visiting the sick, Visiting those in Prison?"

FrDn Nicholas Julius Papadopoulos

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Have you ever fed the hungry, Clothing the naked, Visiting the sick, Visiting those in Prison?We will be Judged according to our actions when Christ Comes again in His Glory!"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/julius.kihara.3?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDkKNbz0sQ6DqhNuwjtSs4hncWmzcE2u6G3kXK8wgde2qM8bwusQv-8ry58YIOGaGsv4tkkaGBeMNTI&hc_ref=ARRP9DfXn3qNi1hJpc3mjN9eVkZIBKZGFMp-CIqDSnc_k7c17YLRm-K0iKztO206SiY&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου