Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

"Mission Sunday is tomorrow! It's the perfect time to reflect on the ways we witness our faith to the world..."

Orthodox Christian Mission Center - OCMC

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Mission Sunday is tomorrow! It's the perfect time to reflect on the ways we witness our faith to the world through prayer, fasting, and almsgiving. One easy way to do that is to support missions with a VIRTUAL COIN BOX on Facebook:
1. This Sunday, create a fundraiser on Facebook.
2. Choose OCMC as the nonprofit.
3. Set your goal.
4. Enter April 12th as the end date.
5. Enter "VIRTUAL COIN BOX for Orthodox Missions" as the title.
6. Create it, share, and invite your friends to support!
And as we enter into Great Lent, please pray for us and our missionaries, and for all those who support your virtual coin boxes as well.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου