Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Ο Δεσπότης Δάσκαλος... Κένυα

Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

"His Eminence Archbishop Makarios, how as professor of Teleturgics and giving out the exams. Today is examination day for the third year class in the seminary. Good luck to you 3rd year class."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDWoWpvWZkg04FkjRcxoGTYdtI4F5XukftvDchCpU-5U7CEGBVBtGns83Sh55ZuUw5mshSndEXMG_3k&hc_ref=ARTHmpXCO8PQkjuuyjuk3O_T0mKrQsmkal6JmUzDtaBhhhE1z81IWmtEzW6jKNbWeOw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου