Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

"Ο Ναός προς τιμήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σιγά σιγά ολοκληρώνεται..." Τανζανία

Ιεραποστολική Στέγη

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, σύννεφο και υπαίθριες δραστηριότητες

"Είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι οι αδερφοί μας στο χωριό Ιγκαγκιμάλε, διότι ο Ναός προς τιμήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σιγά σιγά ολοκληρώνεται, αναμένοντας να δεχθεί τις προσευχές και τις δεήσεις των εκεί πιστών"

https://www.facebook.com/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B7-1509020642530610/?__tn__=kC-R&eid=ARAlZQRzP7q-tOXDAAbRDfvP12vJh838tgWmr5EyVYrJaZ1bFghuBDNjbspo6jcJjfnKspetuf7khVnw&hc_ref=ARS_CDrKm3CZvXfnY2rnQHhoR_jcHh1NsO3EYZEQL72OchlLtD5HA638OaMKriUpA7Q&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD23SgK0q1oMwGKdHXLGKY54ra_WVr22JNvh_xnvJbla9TwAwlIBjcRP--nYjntLWUKmqMfRDPhBJtW18EsDiHdLF_PoqR8ZQnYX4wFji6P2ZIs1zUknu9X-fOMcuilPebnySYFZYgnFSjez4XngHi_G8OwNEyVdoKg3xizFbPKuXGCvAC07W3U_iUaa2-Td3STAuO0_6zsDwRs_dP_NBOJp_vHCfaUcGZ2fkiBZx7r-B4hNmegStFiktNNNN3n69C0NfJNKg7DkMNV-Z9K6fHYZrjKH3XJ9wsOGsUbjXLrdZCmSYz83wsgzHIzPKuXv_Nt9m8vJUw0QSgatnI-ToVkla_ppAYBiZd7T8m50g-qYPeMJBIw3dFEwA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου