Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Ο Δεσπότης πάντοτε κοντά στους μαθητές... Κένυα

 Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, εσωτερικός χώρος και φαγητό

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται και τρώει

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, γρασίδι και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, περιλαμβάνεται η Makarios Tillyrides Kenyas, γένι και υπαίθριες δραστηριότητες

"As We all know, the great love His Eminence Archbishop Makarios has for education and school children. Today the Archbishop paid the students of St. Clement primary a visit. His Eminence served and had lunch with the pupils and teachers. Such a wonderful sight as the students were happy to see their spiritual Father and Archbishop serving them food and having lunch with them to show His great love for them.."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAe0YbZEa66DfEeVF-ZsTPEXZWJdvByGpvXRhwj0fnho5Zmq1QjFRTX2nLe2q-2Nip0QMDNQTpr2A29&hc_ref=ARRUegpASM1f6wfDzZqUPAIkXU1a5Mw2e188rJfFE0L314l4tzExhRJ5BcYkrRnJEHE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου