Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

"Α group of friends of our Orthodox mission from Crete paid a visit to Holy Resurrection Nursery School in Jinja" Uganda

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"Today, a group of friends of our Orthodox mission from Crete paid a visit to Holy Resurrection Nursery School in Jinja. As a sign of love, they donated to the children various things more especially scholastic materials and toys.Their basic concern is towards developed school structures because education is essential for one's spiritual and mental growth. May the Lord God bless us so that their desires come true for the good of our Church."

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου