Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

"It was a rainy day but the love of our Church in the hearts of a very active Youth movement, it was worth it" Kenya

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

"All about OCYAK. The Orthodox youth march that was on Sunday. An amazing turn out. It was a rainy day but the love of our Church in the hearts of a very active Youth movement, it was worth it. Kudos to all Orthodox Youth."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARB8JQC58FaGm1IWQSB17s2Ezf1b2bhXPa4kGWkhABgi2mMvEZkQ92EwSl2gosMHSQnJOfoGtHgZ9mKS&hc_ref=ART5Vg_jWJi2MJEeESroJUPbGUjg_jcGff6m_Dbc3m-7YSbG7MyGC3_hLHBfJp3YjVU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου