Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

Νέα Βαπτιστήρια για τους ολοένα και περισσότερους κατηχούμενους που πρόκειται να εισέλθουν στην Εκκλησία... Κένυα

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence this morning went to check the progress of a project. Mr. Ted who is from America and His Eminence Archbishop Makarios, are building Baptismal phonts in different parishes around. A wonderful project as the priests and parishoners are growing their parishes and seminarians are catechising and bring in new converts."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARB5OFyv8DUO2d9Ob8jxR0kNs8MNm8tdpVAETIpiktgkNPNJTDGhHkeoPnAde3OnsHx4XhYJ6o-cUaj9&hc_ref=ARSfTkpAYjqa7KBE3d3Ho5cDmlvpEVAsUdOPRdEJKiV6QGorpMc28z-VKtb2iBLa4VE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου