Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

" Pope Theodoros in Central Africa..."

Greek Orthodox Church Of Alexandria and Africa In Australia.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 13 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 9 άτομα, κουστούμι και εσωτερικός χώρος

"Nicolas Antoniou
The 9th day, February 23, 2020, for Pope Theodoros in Central Africa.
On the morning of Sunday, February 23, His Excellency Pope Theodoros, Pope and Patriarch of Alexandria and the rest of Africa, went to the Church of St. Alexander Lusakas in Lusakas, capital of Zambia, where he presided over the Divine Patriarchal Mass, with the help of the Metropolitan Ioannis Bishop of Zambia and Metropolitan Daniel Bishop of Zambia. Axum (Abyssinia).
The Holy See's representative Gianfranco Gallone, for example, was attended by the Ambassador of Italy, Mr. Antonio Maggiore of Italy, the Consul of Russia, Mr. Andrey Danilov.
Pope Theodoros ended his pastoral tour of three African countries, returning, accompanied by the safety of the Lord, to the historic city of Alexandria, egypt's second capital."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου