Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Orthodox Christian Mission Center (OCMC) - Make Disciples of All Nations

Yesterday the Church celebrated Judgment Sunday - when Christ reminded us that we will be judged according to whether we fed the hungry, welcomed the stranger, and clothed the naked. It's a perfect time to reflect on our lives, and the ways in which we live out Christ's commandments to love and serve one another.
If you need additional opportunities to serve, look for local nonprofits serving in your own community, and also consider serving abroad through one of OCMC's mission teams! Click below for more info:
Πληροφορίες για αυτόν τον ιστότοπο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου