Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

"Let's work together to see our church proceeding very well..." Kenya

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Priority am giving in my initiative it's youth, our youth are really active in the church who are having good leadership in our church. I will fully participate in assisting them. There is alot of space to be active in our church tomorrow you will lead our church and our nation. May God bless you let's work together to see our church proceeding very well. It was in Virgin Mary Ngecha where kiambu Bishopric youth had their fellowship."

https://www.facebook.com/makarios.kenyas?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC1pPO1n4m49sNZbst3X70Wx0SmsfQinmDLHx3_xR2pP0-8krsLMr_VzNrMkduaJ49-pwOjPpd6YgKI&hc_ref=ARRZbaKv87T_1gtYuB3w5IIGb4vITzWrVMwAEqAfw_prygooQTWFvQx3Ppevuit0PT4&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου