Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

"Οἱ μαθητές τοῦ 1ου Γυμνασίου Χαλανδρίου πρωτοστατοῦν στὴν ἀνέγερση ἑνὸς σχολείου στὴ Δυτικὴ Ἀφρική" Σιέρρα Λεόνε

Φίλοι π. Θεμιστοκλή & Ορθοδ. Ιεραποστολής Sierra Leone

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: πιθανό κείμενο που λέει "CHURCH SITE SCHOOL TOILET SCHOOL YARD"

"ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
Οἱ μαθητές τοῦ 1ου Γυμνασίου Χαλανδρίου πρωτοστατοῦν στὴν ἀνέγερση ἑνὸς σχολείου στὴ Δυτικὴ Ἀφρική.
Τὸ σχολεῖο βρίσκεται στὴν παραγκούπολη Κρουμπέι (Kroobay), μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ὑποβαθμισμένες συνοικίες τῆς πρωτεύουσας Φρήταουν τῆς Σιέρρα Λεόνε.
Θεμελιώθηκε τὸ Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018 ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρο. Ἀναμένεται νὰ λειτουργήσει τὸν Σεπτέμβριο 2020.
Θὰ ἔχει 13 αἴθουσες σὲ δύο ὀρόφους (7 στὸ ἰσόγειο καὶ 6 στὸν ὄροφο) καὶ θὰ φιλοξενήσει 350 μαθητές. Θὰ διαθέτει τάξη νηπιαγωγείου, καὶ γραφεῖο διδασκόντων, πέντε σύγχρονες τουαλέτες (δύο γιὰ τὰ ἀγόρια, δύο γιὰ τὰ κορίτσια καὶ μία γιὰ τοὺς καθηγητές), εὐρὺ προαύλιο, ἐκκλησία καὶ ἀναλημματικὸ τοῖχο ὕψους 1,5 μ. γιὰ νὰ προστατεύει τὸ σχολεῖο ἀπὸ τὶς πλημμύρες τοῦ ποταμοῦ Georgebrook ποὺ διασχίζει τὸν συνοικισμό."


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου