Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Βaptismal phonts... Kenya

 Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και πισίνα

"This afternoon, His Eminence Archbishop Makarios went out just for a quick visit to check on the progress, finishing, painting and work of the baptismal phonts being built by Fr. Neophytos Peter Kimani and Fr. Makarios Dancun Kitagwa Mudaki. His Eminence went to see St. Spiridon, Sts. Raphael Thogoto and St. Constantine and Hellen Mutuini. Such wonderful and beautiful work."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBeKcyoSDTVR6pgeoIwG5awdEJKoRxrXfFhjgbgmG-FsF6zK4PkS4Fk3QA98SDuNyFFG6Follfypamo&hc_ref=ARR_TZn57aGhrC5jrTyK7EeUeukteqpftiHcUsLQBkpITKO4rVQTEkqyido7RZLv4fQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου