Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

"Blessed to celebrate divine liturgy with our beloved H.G Bishop Marcos Theodosios of diocese of Kisumu..."

Johannes Asonga Mutsotso

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, φυτό, ουρανός, γέφυρα, γρασίδι, σπίτι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"Today we were blessed to celebrate divine liturgy with our beloved H.G Bishop Marcos Theodosios of diocese of Kisumu at my home humble parish St Elias Kapasianga parish a very historical church. His coming was accompanied with the good news of forth coming ordination. We are praying for the soon building of this parish."

https://www.facebook.com/joes.asonga?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB6FtInBxhooaZVJk-i-2WLHMOYZTnjn9My1aTnuzUgStmxajQDVxMuxIPJf2eqD9s5mZAABm0xqRkd&hc_ref=ARQ-inlHlGJO91Ex_zfTYAr3_XDmxP-VV_IG-dMBfaA7wxnxqzdOLks0nz30tBL-50I&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου