Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

"The Church is alive. Unless our hearts close, the church will never be closed..." Kenya

Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

"Fourth Sunday of Lent- St. John Climacus. May the Good Lord be merciful to us and have mercy us.
Thanks to all those who created home altars for prayer services today. The Church is alive. Unless our hearts close, the church will never be closed because, you are the first church and nobody will close it unless you close it yourself. When the ancient church was under persecution the church was alive in the catacombs and at homes of the Christians. God help our unbelief."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου