Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

" Archbishop Makarios took a small tour of the parish of Kamangu. The cathedral is still under construction..."

 Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence Archbishop Makarios, before the funeral service took a small tour of the parish of Kamangu. The cathedral is still under construction.. But once done it will be an amazing cathedral.."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDStwqk31-4kKMnQq5KioLX3WvIClBfgJ6Vp9RP-2O7JDE0K0cqJuPGwOXV1RfjUxqI3l_D7xNxUEJ8&hc_ref=ARSmN9k_434yNBa2ATwrxfm3vMGjpUAgHBUHzNB75Rw3UydnNeXA3cp-UHJUCX8RDm8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου