Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

"Βishop Markos of Kisumu, Κenya at Ηomabay vicarage"

Otara Hezekiah

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Happy to celebrate with our humble bishop Markos Theodosius of Kisumu and western diocese at homabay vicarage"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022015129925&sk=wall

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου