Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020

"Sts. Constantine and Helen at Tower Hill (Freetown), Sierra Leone"

Rev Themi & Friends

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες

"Our new Church extension at Sts. Constantine and Helen at Tower Hill (Freetown). It can be used as a hall or as part of the Church."

https://www.facebook.com/frthemi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου