Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Χαιρετισμοί σε καιρό απομόνωσης... Κένυα

Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, κάθεται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος

"During this time I ask all clergy to use every available space at home to pray and conduct services with your family. Let the Papadhia be the senior chanter, and the children and everyone living in the same home be the choir during this time of quarantine. It is also our high time to stand up for Jesus and quarantine the devil in prayer and fasting let us not allow him to roam around. Let us not be distracted and give room to the devil in our daily prayer routine. Again please Pray at your homes."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAkTAeRyceb7U0aEYJ428N-XLGP8ApUO_0HXiQHfuHSxqSDMcow8JaAX3gjTPYBmym1QZ58JtsYJ9ay&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου