Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

"Να ενδιαφερόμαστε για τον συνάνθρωπό μας, είναι υποχρέωση και καθήκον μας" Ιεραποστολική Στέγη

Ιεραποστολική Στέγη


"Να ενδιαφερόμαστε για τον συνάνθρωπο μας, που χρειάζεται βοήθεια είναι υποχρέωση και καθήκον μας. Γιατί ίσως βρεθούμε εμείς κάποτε στη θέση του, να εκλιπαρούμε για λίγη βοήθεια"

https://www.facebook.com/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B7-1509020642530610/?__tn__=kC-R&eid=ARBcA60ugQHSOjHmTF0AluXMZOayX-sx8c8hW5TC3d1-qJgAr2zCRh_PiQ0VGSAB-tvX_MSA4E7JR3kS&hc_ref=ARSwi-PMpaEwUcQDhRcL5H4RkB1Ty4wtxeU51YYTuSeq2Hh-e7dPN0AVcep0t371N40&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCEefEs9CTg0OrMK-7q1QxRTc_DHoYBN9nP3GUK3y9mnvxiGAsdfmxFg3l30lWeND1fE47WfoyLKz922lT2wNKPMoh61ve9oBnm1nVyOzFhiXElmz1ChVj24M2JkKu-XuQHPRvZptZv6y7hw-IfOvTJc3JmTmxQrBO5CI2TZQX3mXh19yizkaLdpnHbDF_278jmlFHF23QjDyaR799P2TP7VFPlLGbxv76QrBmsKwaASWJ9qfS17mRuaqSR1VqoAkzbI612K181FZ3sS9SfXliKkNEhCpFzjzvll-opXhWxAPOgqm3_1pLslNzU6SeClLW4GFS4LPIOHemtslHj_fj7Rxspmapzb-oXWpsOxTojFn21wGI20WMQ85s

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου