Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

"Bishop Marcos of Kisumu and all western Kenya in Homa Bay vicarage..."

Jabes John Okinda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 11 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Today by the Grace of God, We were able to welcome his grace Bishop Marcos of Kisumu and all western Kenya in Homa Bay vicarage where he met all the priets for the discussions concerning the growth of the church. I feel so much blessed and priviledged to be his first candidate he is going to ordain. Am humble. pray for me and my family as i join another degree of priesthood."

https://www.facebook.com/jabes.okinda?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAqY404WNlSFv_GzlC_IltaUokO7MB6AO1yiybeu2061aj50L_LlvHfrIDdM71Mr1RXRh-q_GwaWxcO&hc_ref=ARQPLGSB-K14Ny-E5vid2GcpT-SGNLNfuaLF4I3DzOwbu29PWdvD9C6cPgcvYfVBlG4&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου