Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

" Wonderful chanters at Sts.Porphyrios and Charalambos Kapsajon Psrish..."

Amadiva Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται

"Last week Wednesday at Sts.Porphyrios and Charalambos Kapsajon Psrish Wonderful chanters at Vesperal /Presanctified Liturgy, Be blessed abundantly as we continue praying for protection against COVID-19 ."

https://www.facebook.com/amadivaa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDBWZswXXka9i9lMxviIjmU6hJjg_cVeK05wIGkNw3d0B1Ai8eYRjex3NjdVIjfCW6O1xqiszqj_CFP&hc_ref=ARTye0fmp4_KNfxi61ryDYHHPHcfCT07gn_OCMtuB6founL7j8RXhxsHGM27MJythIs&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου