Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

"Would like to thank Fr Samuel Maina Kariuki who works at the Patriarchal office in Athens, Greece for sending us some liturgical items..."

Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

"Would like to thank Fr Samuel Maina Kariuki who works at the Patriarchal office in Athens, Greece for sending us some liturgical items for our diocese which we really needed. God bless you and pray for us."

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD3Y-gE74W3AXZNWqoziEwlulDNE8zxm9DiALgqWw_QiV1GwlbXMzSMc3ENNtKNYUPzpBlyiWVdZl11&hc_ref=ARTLo-9Fn_vBi3tW1xXVLqomtf4U6QCoIMLNwoRSFadnDg0WbImY5yUAJOYjgV7PDy8&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου