Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Θεμέλιος λίθος για έναν ακόμη ναό...Κένυα

Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες

"We laid the foundation stone today for the construction of Archangel Michael African Orthodox Church at Ngomongo area Nyahururu. We thank God for Fr Michael for graciously giving us a place to build the temple of God. We thank Fr James Ratelas and the faithful of the Annunciation Greek Orthodox Church in Sacramento, San Francisco Metropolis for their support. We can’t forget His Eminence Metropolitan Gerasmos of San Francisco for his continued support for our humble mission work. God bless you all"

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBf2QkY-tajhXjH8CUxPQ2WtVyk9GRFudR5_Pqu4NyIh_whK1ZPd0Wn4hHFphiSk7aaIUWBTtoUsGuc&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου