Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Χειροτονία στην Κένυα

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"Today I presided over the divine liturgy at Holy Annunciation of Maria Kimende. By the Grace of God I ordained Deacon Emmanuel to Priesthood. Blessed ministry."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/makarios.kenyas?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCELLrEeZVrD36L1L5Sj_9qej3Ff71JjWcYLcKoJX5FZiqvC97nOZScK0Ej-DTWKspj-TRFRvlaeaSe&hc_ref=ART-Ve5o2oynHNtZLaFT1gO10SOK10jue9og0eLzYXyBl9TI_D0WUBjz0QnqDxiQQ8c&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου