Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Προετοιμασία για την αντιμετώπιση της πανδημίας... Κένυα

FrDn Nicholas Julius Papadopoulos

Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό, δέντρο, γρασίδι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

“Lambros Charalambous Christian School now prepared for the fight against coronavirus with sanitising tanks and sanitising soaps”. Thank you Andrew for this Love you have to our children in Memory of Beloved Dad Lambros"

https://www.facebook.com/julius.kihara.3?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCWaABam_3NGBqWGQ0eQzVpg-G1wuotzrghZEp2vBPoSTwByOB-_LXIWmlIxeD09_aBXpxANPfJjFDb&hc_ref=ARTepInGt-at1aWUNhV9QMtYLGsC7Rla8HF57Idk49qvrpYX6l2XSVnfG15IrefCgbs&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου