Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

Προσευχόμαστε και για την Αφρική...

Innocentios Byakatonda

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Metropolitan Innocentios
The archbishop of Orthodox Church Holy Metropolis of Burundi and Rwanda
Greek Patriarchate of Alexandria and all Africa
Since yesterday 21/03/2020 at 10PM is put on hold at Katuna Boarder
That is between Rwanda
and Uganda
He is with other many passengers waiting to be screened and then taken to a place of quarantine for 14days please keep us in your prayers"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου