Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

"Νow is a great time to set up a virtual coin box for OCMC! "

Orthodox Christian Mission Center - OCMC

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Whether or not you yourself can give, now is a great time to set up a virtual coin box for OCMC! It's an important time to support the Church and the nonprofits you care about.
If you'd like to help, simply set up a Facebook fundraiser for OCMC, or click below for more guidance on how to set it up!
https://ocmc.org/resources/view_article.aspx?ArticleId=2484

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου