Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

Άλλος ένας ναός στην Κένυα...

Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, σπίτι, σύννεφο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

"His Eminence visited Fr. Leondios and his parish. The parish have just completed the construction of the Church building. His Eminence presented to the Fr. New icons for the iconostasis and it is just a beautiful blessing for the parish.."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCZZVT68CkNsHR_8UV5G4HSp0OyVp8ArfXH1Z-EP0es0jXG69vJMSBJ7-SvQELE2qAINPVolFRL5jLY&hc_ref=ARRHDf4QxtBY8iI3cB03maTr4zz4AL8Q-GhCWQzUeMv3kGCMFxXOTYoeDVWwP4cieco

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου