Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

"His Eminence Archbishop Makarios, presenting a new icon of St. Pophirios to the parish of Nyinyira.." Kenya

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου