Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

"Στην Επισκοπή Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας η Σταυροπροσκύνηση του Τιμίου Σταυρού..."

Ιεραποστολική Στέγη

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

"Στην Επισκοπή Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας ο Θεοφιλέστατος π. Αγαθόνικος τελεί την Σταυροπροσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού."

https://www.facebook.com/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%B3%CE%B7-1509020642530610/?__tn__=kC-R&eid=ARBc0qyr0xZ4OwR4gw1UpMomZ680hTuAUCibNoTVW0lPMm7-l2CZWcoMsuPanlsWYJ6Ec5oDVR_N1tpF&hc_ref=ARSDrso5o-vvLHJPL1t8FFmCo1U3ziB3gsOxAdvUmzX1xzymZcDDS5liz4Ly-NEVUj8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCD1ETAvILIXRdTeDHq3msRunNVlOI8WVoTkT0kezK4tiDrVm9in0cOTeES4B_V__z6GbFr1Qq_tGlBcPRaPACOvseJPPvjgh4Pb740_VOQcUqkF-idLLFv2Y3io49VtwNOIWRvuPlQa34k9w4xepKE7A4MEQGCTrqqBEdIpiqxDzIuUA8qkkVRQ3c6pujIPOXLcEd1Nryi3awVOVgY-9jRbfRHpkt1_pX_jVcarTJU5C8R_T-6SiLWvMLFvxTvMAM3mSF5YMp-mrU8ZSsBmzsqVLszouKLiNeGqDOq3y8YvitiZt7-gyDO8ajchrEgz0vLLFnaxyWWww070K_OPjkIdFuYiCUq00hWfn2FTyNqnPOMP4WMc-lXCsM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου