Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

"A Trisagion Prayers at the tombs of the great luminaries of Orthodox Faith in Easter Africa..."

Neofitos Neokong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες Î— εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"This is what I had prayed for that one day I will visit him at his Matropolis- His EminenceYieronda Metropolitan Jona Lwanga.
At the same time say a Trisagion Prayers at the tombs of the great luminaries of Orthodox Faith in Easter Africa.
These three great men of GodSparta, Obadiah Bassajja Kitalo and Theodoros Nankyama will be forever remembered for their contribution in our church. Yesterday enthronment was a continuation of that long history."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCetbT2v8HRdRbJFe0ePceh0JnW6yIeCiG9ivt54HZY0RvJ3U_jnmPrdDh1jeFr9EJMfyT8TStaAEP7&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου