Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

"Putting prayer into practice. MOTHERS union of St. Anthony Orthodox Church Ichamara..." (Kenya)

Neofitos Neokong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, δέντρο, ουρανός, παιδί, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση Î— εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, φυτό, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση Î— εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"Putting prayer into practice.
MOTHERS union of St. Anthony Orthodox Church Ichamara at work. I got to help a little." 


https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCnV63s07YB6wUPCU0V-FwNQFcAAuHdwRaWJlCgL1bM8pwt5EeFUZsQpdze3Jzbe_O_Q62Kmgd21qsA&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου