Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019

Ο επίσκοπος Σίλβεστρος κοντά στο ποίμνιό του... Γκούλου, Ουγκάντα

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο Î— εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες
Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Yesterday 21.02.2019 His Grace Bishop Silvestros Kisitu visited the Holy Resurrection Orthodox Parish in Namayingo, Bugiri (Eastern Uganda). He visited the various church institutions at the center, blessed the beginning of the New school year at the Secondary School, visited the medical center, which in spite of its inadequate Medical resources and equipments, it provides medical services to the people of the area due to the fact that it's the only available medical center. His Grace thanked Fr.Joseph Ojambo the Parish priest for the good work together with his co-workers, the Catechist Moses, and the heads of the above mentioned institutions." 

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug/?tn-str=k*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου