Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

"Τα παιδιά αυτά θα ζουν σε πιο ανθρώπινες συνθήκες..."

Εθελοντές Γιατροί Κύπρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, υπαίθριες δραστηριότητες και φαγητό

"Καλωσορίσαμε την προδημοτική και τα πρωτάκια στο πρόγραμμα μας, όπου με την δική σας συμβολή τα παιδιά αυτά θα ζουν σε πιο ανθρώπινες συνθήκες, θα τους εξασφαλίζεται το φαγητό, η ένδυση τους και θα τους προσφέρεται εκπαίδευση, το πιο ουσιαστικό εφόδιο για να μπορέσουν να έχουν καλύτερες προοπτικές στην ζωή τους!!
Όπως θα θυμάστε, το 2016, αποστολή της Οργάνωσης διενήργησε βασική συντήρηση στα σχολικά κτίρια του δημοτικού σχολείου του Αγίου Κλήμεντος και κάλυψε το κόστος σύνδεσης του σχολείου με το αποχετευτικό σύστημα του Ναϊρόμπι, βασική προϋπόθεση για την συνέχεια λειτουργίας του σχολείου.
Τον Αύγουστο 2018, αποστολή της Οργάνωσης στην οποία μετείχαν εθελοντές καθηγητές της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας αλλά και άλλοι ιδιώτες εθελοντές, συνέχισε εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Άγιος Κλημέντιος, εμπλέκοντας όμως και τους μαθητές του σχολείου (όπου ήταν δυνατό) ώστε να μεταδοθεί η έγνοια για την φροντίδα, η ευθύνη ακόμα, για ότι προσφέρεται προς χρήση για κοινό όφελος.
Επίσης, με αγορά υπηρεσιών από τοπικό εργολάβο, η Οργάνωση αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις του σχολείου, μεταξύ άλλων, με καινούρια δάπεδα στις τάξεις και διαδρόμους στην αυλή."  

https://www.facebook.com/volunteer.cyprus/?__xts__[0]=68.ARDtiuR_K2zbGhRYgo2ZNyIXHIJrioy5J-VqhBXTFFDv0349CUcuNyrovHX5ajB-6GqRjnBJSZQhEviY8fYWYmn5S1PzSSORal3yFxkHL9znTVzYEn0k1HiSjanmhX89OwZBwc4kYx2-AWPz2HJ8f8UBHLflITBOjj9jtNZkOEkKKd4ikpRRvCFFBN_bdjD0xzWQJcFcwTRgHvKiZclcbqU3vLU-Z3uCLO70amcTilQOdLdG_eexqCXt2EvM8tuIXdQZgdb57t2c8gNlhMv4uvfJ42tt-KtaIMrJKeIrkVoYJyJ2NJoXv1wevwMSKclRBIqMo9VNajdWq_awLKid1Xy2HJdB5o2bcpe-UW3BrzGtGJjKY9CheSA&__tn__=k*F&tn-str=k*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου