Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

Χειροτονία Διακόνου στην Κένυα

Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"It has been a blessed day for us, i celebrated divine liturgy at Holy Announciation kimende where the youths of kiambu vicarage had gathered for the annual meeting . With the Grace of God i ordained my spiritual son to deaconate (Deacon Epiphanius) . We were also honoured to be with the students of Tangaza university with us today. May the lord bless our church and grant to the youths strength and wisdom. And to the newly ordained deacon may the Lord's peace be with you,may he bestow courage and strength as u do what He has commanded you to do in His ministry."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/makarios.kenyas?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARA_oID9TmEoQ_w-rveU18ZrWcXba3ui19qVAObRuJr_NRddUYsdg9Yofy-yeSmVnkGGehcnXml5-tSd&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου