Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

"Με τα παιδιά του μοναστηρίου της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας..." Ουγκάντα

Eudokia Tampaki

Η εικόνα ίσως περιέχει: 26 άτομα, περιλαμβάνονται οι Titus Twungubumwe και Eudokia Tampaki, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται

"Ξανά με τα παιδιά του μοναστηρίου της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας..όπου και να γυρνάω πάντα θα περνάω μια βόλτα.. έστω και για λίγο...Ένα χαμόγελο τους φτάνει για να συνεχίζουμε δυνατά."  

https://www.facebook.com/eudokia.tampaki?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDPlLOIAIIb3zFla_p_7jAlnYDsWr8aoAwJr3S7KdzuHjO2IiMmxO2WWuvGoFpvgcgy4d41nPSNrzhS&hc_ref=ARShA3fOLPYuuvclWh2CEpsknKJ0BG1unXzqzs6tV4XwgAoO55eXe7bY-2Ak2daf1Mg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου