Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

"Τα πρώτα λουγκουζάκια ξεκίνησαν στο νηπιαγωγείο μας στο Λουγκουζί της Ουγκάντας...!!!"

εκδόσεις Χρυσοπηγή

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα κάθονται

α πρώτα λουγκουζάκια ξεκίνησαν στο νηπιαγωγείο μας στο Λουγκουζί της Ουγκάντας. Οι πρώτες φωτογραφίες, οι πρώτες χαρές. Δόξα στο Θεό. Ευχαριστούμε για όλα !!" 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009183427637&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARBw8yA8usnbokJFm-rbPWSlFuMfJsw91liKkXilN06ineUwfwx105-ri0vi-BQXBVt9jX4ehj1rOQMJ&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου