Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019

"The joy of celebrating Divine Liturgy every Thursday for these beautiful angels is the feeling of the presents of Christ in them..." Kenya

Neofitos Neokong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται, παπούτσια και εσωτερικός χώρος

"The joy of celebrating Divine Liturgy every Thursday for these beautiful angels is the feeling of the presents of Christ in them. And so it is good for me to be here for them taking care of their spiritual needs. These is one of the greatest gift God has given me- that is; to serve these children." 

Περισσότερα...
https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCJW_at8MEsHXf2cyjjoaEFYvApubXpNTgfs1XzMPmHpZbnAQYHfdhO4EesBClhBwQwrfBV8gRA-mcT&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου