Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

"Αrchbishop Makarios visited Archbishop Makarios pry school Kapkechui in Uansi Gishu county..."

Richard Kirwa Arap Chepsiror

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: σύννεφο, ουρανός, σπίτι και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"His Eminence Archbishop Makarios,today visited Archbishop Makarios pry school Kapkechui in Uansi Gishu county, he blessed teachers with books to help the Children.The Archbishop also meet the new head teacher and had a small discussion.Be blessed my Bishop."

https://www.facebook.com/chebsiror.richard?__tn__=%2CdlC-RH-R-R&eid=ARDT3rmU4ee8Sa9Wqj8yofTiPrKI-WW4t-IYtHf88RzamASibPO36owfDPBhPiwuJV9U8KYxqjhMwdIz&hc_ref=ARRJ7WwOc25DuCUfjuq6YSqeMBuqSG3hrr1TGB3IuM2uVDuqDggWieqAAWVGMGCGw1A

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου