Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019

"Do you have a talent in healthcare that you could offer abroad, in Kenya?"

Orthodox Christian Mission Center - OCMC
Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, γένι

"Do you have a talent in healthcare that you could offer abroad, in Kenya?
8/5/2019 to 8/18/2019: Nandi, Kenya - Provide healthcare and health education in the Nandi region of western Kenya. The Orthodox Church in this region has a holistic ministry which includes vibrant churches, schools, and healthcare outreach. Healthcare professionals needed.
For more info, visit us at:
https://www.ocmc.org/about/open_teams.aspx

www.facebook.com/OrthodoxChristianMissionCenter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου