Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Όταν οι πιστοί υποδέχονται τον Αρχιερέα τους... Κένυα

Jeremiah Songok

Η εικόνα ίσως περιέχει: 13 άτομα, περιλαμβάνεται ο Jeremiah Songok, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, φυτό, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"It was a blessing to have HE Archbishop Makarios at the church of St Stylianos -Siginwai.. In his pastoral visit he came to check the progress of the construction of the church.. Many years Papa Askofu"

 https://www.facebook.com/joel.songok.3?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDTru527QEp5lBROKaam7NPJvmn-HaF1I1n8_eHm9wUEcvOHUqVhnmZsLZ42YRsmdgHmljspefSh9_k&hc_ref=ARQsV57ubGAi9NSKK5GHkRpdqkMb3YXKNS2mGQoiu_BZVrZuFQ5tpPup_PWGEFWiDuw

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου